Website bán giày (mẫu số 1)

In ấn – hóa đơn điện tử (mẫu số 2)

Website bán đồ nội thất văn phòng (mẫu số 3)

Website bán sách và văn phòng phẩm (mãu số 4)

Website bán mỹ phẩm (mẫu số 5)

Web  bán hàng (mẫu số 6)

Website bán mỹ phẩm nhập khẩu (mẫu số 7)

Website bán đồ dành cho bé (mẫu số 8)

Website thời trang (mẫu số 9)

Website Thời trang 2 (mẫu số 10)

Website Du lịch (mẫu số 11)

Website Bất động sản (———)