fbpx

Hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số của người mua

Theo dự thảo thông tư hướng dẫn Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử (HĐĐT), trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký của người mua hàng. Ngoài các nội dung theo quy định, doanh nghiệp có thể in kèm logo, hình ảnh về thương hiệu của mình.

Theo dự thảo thông tư, nội dung HĐĐT về cơ bản giống nội dung hóa đơn giấy và HĐĐT đã được hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, có bổ sung thêm chỉ tiêu: mã của cơ quan thuế đối với HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế; phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước và nội dung khác liên quan (nếu có).

      Riêng ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, theo hướng dẫn mới, 2 ký hiệu này là một nhóm tối đa với 7 ký tự, bao gồm cả chữ viết và chữ số, được thể hiện ở phía trên bên phải của hóa đơn (hoặc ở vị trí dễ nhận biết) để phản ánh các thông tin về loại hóa đơn có mã của cơ quan thuế, hoặc hóa đơn không mã, năm lập hóa đơn, loại HĐĐT được sử dụng.

      Về chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán – người mua, dự thảo thông tư hướng dẫn, trên HĐĐT không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua, trừ trường hợp có thỏa thuận giữa người bán và người mua thì HĐĐT mới có chữ ký số, ký điện tử của người bán và người mua.

     Về thời điểm lập HĐĐT, dự thảo hướng dẫn việc xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn và phù hợp với thời điểm lập HĐĐT.

     Ngoài nội dung nêu trên, doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh có thể tạo thêm thông tin về biểu trưng hay logo để thể hiện nhãn hiệu, thương hiệu hay hình ảnh đại diện của người bán.

     Đối với hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) kiêm tờ khai hoàn thuế, thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

     Dự thảo thông tư cũng đề cập đến một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung. Cụ thể, dự thảo thông tư có hướng dẫn một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung trong 7 trường hợp cụ thể. Các trường hợp khác được thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

     Về thời điểm lập HĐĐT, dự thảo thông tư hướng dẫn thời điểm lập HĐĐT xác định theo thời điểm xác định thuế GTGT đối với bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ tương tự như thời điểm lập hóa đơn đã quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC.

     Ngoài ra, có hướng dẫn thêm thời điểm lập hóa đơn đối với các trường hợp tổ chức kinh doanh mua dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
Chat  
Messenger
+
Bạn cần hổ trợ gì ???

Chúng tôi rất vui vì bạn thích liên hệ với chúng tôi. Vui lòng điền vào mẫu đơn ngắn của chúng tôi và một trong những thành viên nhóm thân thiện của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn

X
Liên hệ tư vấn