fbpx

NGUYÊN TẮC LẬP HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG MỚI NHẤT

                 Nguyên tắc lập hóa đơn giá trị gia tăng trong bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ được quy đinh tại Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài Chính. Kế toán cần nắm rõ những nguyên tắc trên để thực hiện đúng theo pháp luật các nghiệp vụ kế toán.

Tổ chức cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế GTGT phải lập hóa đơn

Tổ chức, doanh nghiệp cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế trong hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn GTGT. Khi lập hoá đơn các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phải ghi đầy đủ, chính xác các tiêu thức được quy định trên hoá đơn. Trên hoá đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, phương pháp khoán khi bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hoá đơn bán hàng.

Nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng phải:

  • Đầy đủ & đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
  • Không được sửa chữa, tẩy xóa;
  • Phải viết cùng màu mực, dùng loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ khi viết hóa đơn GTGT;
  • Chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).
  • Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo.

Khi bán hàng hóa dịch vụ phải lập hóa đơn giá trị gia tăng

Bên bán phải lập hóa đơn giá trị gia tăng trong hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, kể cả cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

Quy định về nội dung trên hóa đơn

Nội dung trên hóa đơn giá trị gia tăng phải đầy đủ nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được sửa chữa hay tẩy xóa; phải dùng cùng một màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ để viết hóa đơn; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì gạch chéo bằng bút mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ.

Hoá đơn được lập một lần thành nhiều liên.

Nội dung lập trên hóa đơn phải được thống nhất trên các liên hóa đơn có cùng một số.

Hoá đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều đơn vị trực thuộc trực tiếp bán hàng hoặc nhiều cơ sở nhận ủy nhiệm cùng sử dụng hình thức hoá đơn đặt in và có cùng ký hiệu theo phương thức phân chia cho từng cơ sở trong toàn hệ thống thì tổ chức kinh doanh đó phải có sổ theo dõi phân bổ số lượng hoá đơn cho từng đơn vị trực thuộc hoặc từng cơ sở nhận ủy nhiệm. Các đơn vị trực thuộc, cơ sở nhận ủy nhiệm phải sử dụng hoá đơn giá trị gia tăng theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng hoặc nhiều cơ sở được ủy nhiệm đồng thời sử dụng cùng một loại hoá đơn tự in, hoá đơn điện tử có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một máy chủ thì tổ chức kinh doanh phải có quyết định phương án cụ thể về việc truy xuất ngẫu nhiên của các cơ sở bán hàng và đơn vị được ủy nhiệm. Thứ tự lập hoá đơn được tính từ số nhỏ đến số lớn cho hoá đơn truy xuất toàn hệ thống của tổ chức kinh doanh.

Trên đây là toàn bộ nội dung về nguyên tắc hóa đơn giá trị gia tăng, kế toán cần nắm rõ để thực hiện cho chính xác.

Ngoài ra, cùng với sự phát triển của công nghệ hiện đại thì hóa đơn điện tử ra đời giúp đơn giản hóa công việc nghiệp vụ kế toán. Hóa đơn điện tử HNV-E-Invoice trợ thủ đắc lực của mọi kế toán. Lập hóa đơn giá trị gia tăng trong bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giờ đây trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn nhờ thực hiện trên nền điện tử.

Khách hàng có nhu cầu đặt in hóa đơn giá trị gia tăng hoặc mua phần mềm hóa đơn điện tử vui lòng liên hệ vào số hotline 1900636200 để được hỗ trợ.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
Chat  
Messenger
+
Bạn cần hổ trợ gì ???

Chúng tôi rất vui vì bạn thích liên hệ với chúng tôi. Vui lòng điền vào mẫu đơn ngắn của chúng tôi và một trong những thành viên nhóm thân thiện của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn

X
Liên hệ tư vấn