fbpx

HƯỚNG DẪN PHÁT HÀNH, SỬ DỤNG BIÊN LAI THU PHÍ

         Thông tư 303/2016/TT-BTC của Bộ Tài Chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước (gọi là biên lai) của tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Đối tượng áp dụng

 • Các tổ chức thu phí, lệ phí;
 • Người nộp phí, lệ phí;
 • Tổ chức nhận in biên lai, tổ chức cung ứng phần mềm tự in biên lai, tổ chức trung gian cung ứng giải pháp biên lai điện tử;
 • Cơ quan Nhà nước, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến kê khai, thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí thuộc ngân sách Nhà nước

Thủ tục báo cáo phát hành biên lai thu tiền phí

Nguyên tắc phát hành:

Cơ quan thuế, cơ quan thu phí, lệ phí được phát hành các loại chứng từ biên lai thu tiền phí, lệ phí đảm bảo các yêu cầu về hình thức và nội dung thông tin theo quy định tại Thông tư 303/2016/TT-BTC dưới 2 hình thức: tự in và đặt in.

Thông báo phát hành biên lai thu phí:

Trình tự, thủ tục phát hành biên lai thu phí thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Điều 9 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, cụ thể như sau:

 • Tổ chức kinh doanh thông báo phát hành biên lai và biên lai mẫu gửi đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 05 (năm) ngày trước khi bắt đầu sử dụng biên lai.
 • Trường hợp Cơ quan thuế nhận được Thông báo phát hành biên lai do tổ chức thu phí, lệ phí gửi đến phát hiện không đảm bảo đủ nội dung theo đúng quy định thì trong 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Thông báo phát hành phải thông báo cho tổ chức thu phí, lệ phí biết bằng văn bản. Tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm điều chỉnh thông báo phát hành mới theo đúng quy định.
 • Trường hợp tổ chức thu phí khi phát hành biên lai thu phí từ lần thứ hai trở đi, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức biên lai đã thông báo phát hành thì không phải gửi kèm biên lai mẫu.
 • Đối với các số biên lai thu phí đã thực hiện thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng hết có in sẵn tên, địa chỉ, khi có sự thay đổi tên, địa chỉ nhưng không thay đổi mã số thuế và Cơ quan thuế quản lý trực tiếp và vẫn có nhu cầu sử dụng biên lai đã đặt in thì thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng. Tổ chức gửi thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp (theo mẫu số 2.8 ban hành kèm theo Thông tư 303/2016/TT-BTC).

Trường hợp có sự thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi Cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

         Nếu tổ chức vẫn có nhu cầu tiếp tục sử dụng số biên lai đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì phải nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí với Cơ quan thuế nơi chuyển đi và đóng dấu địa chỉ mới lên biên lai, gửi bảng kê biên lai thu phí chưa sử dụng và thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai đến Cơ quan thuế nơi chuyển đến.

         Nếu tổ chức không có nhu cầu sử dụng số biên lai đã phát hành nhưng chưa sử dụng hết thì thực hiện huỷ các số biên lai thu phí chưa sử dụng và thông báo kết quả huỷ biên lai với Cơ quan thuế nơi chuyển đi và thực hiện thông báo phát hành biên lai mới với Cơ quan thuế nơi chuyển đến

Nội dung phát hành biên lai thu phí:

 • Văn bản pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện hoạt động dịch vụ hoặc công việc quản lý nhà nước có thu phí, lệ phí.
 • Tên, MST, địa chỉ của tổ chức thu phí, lệ phí hoặc cơ quan được uỷ quyền, ủy nhiệm thu phí, lệ phí.
 • Các loại biên lai sử dụng (kèm theo biên lai mẫu).
 • Ngày bắt đầu sử dụng.
 • Tên, MST, địa chỉ của tổ chức nhận in biên lai (đối với biên lai đặt in); tên và MST (nếu có) của tổ chức cung ứng phần mềm tự in biên lai (đối với biên lai tự in); tên và MST (nếu có) của đơn vị cung cấp giải pháp biên lai thu phí điện tử (đối với biên lai điện tử).
 • Ngày lập thông báo phát hành; tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức thu phí, lệ phí.

Khi thay đổi toàn bộ hoặc một trong các chỉ tiêu về hình thức và nội dung của biên lai thu phí tổ chức thu phí, lệ phí phải gửi thông báo phát hành mới đến Cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

       

         Công ty TNHH Đầu tư Hòn Ngọc Việt là nhà in đủ tiêu chuẩn và điều kiện in hóa đơn, biên lai thu phí, lệ phí,… theo quy định của Bộ Tài Chính. Với trang thiết bị, máy móc hiện đại Hòn Ngọc Việt đáp ứng nhu cầu in của khách hàng với số lượng lớn, giá rẻ đảm bảo về chất lượng và thời gian hoàn thành.

Liên hệ với chúng tôi theo số hotline 1900636200 để được hỗ trợ sớm nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
Chat  
Messenger
+
Bạn cần hổ trợ gì ???

Chúng tôi rất vui vì bạn thích liên hệ với chúng tôi. Vui lòng điền vào mẫu đơn ngắn của chúng tôi và một trong những thành viên nhóm thân thiện của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn

X
Liên hệ tư vấn