fbpx

THỦ TỤC BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG BIÊN LAI PHÍ, LỆ PHÍ

              Về việc sử dụng biên lai thu phí, lệ phí nhiều đơn vị chưa nắm rõ quy định về các thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí như thế nào. Hòn Ngọc Việt chia sẻ thông tin đến bạn đọc để thực hiện đúng theo quy định.

1. Căn cứ pháp lý

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11
 • Thông tư số 153/2012/TT-BTC
 • Thông tư số 110/2015/TT-BTC
 • Thông tư số 303/2016/TT-BTC

2. Trình tự thực hiện báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí

– Hàng quý Cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí phải thực hiện báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày cuối cùng của mỗi quý, cơ quan tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí (theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC) cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Trường hợp cơ quan tổ chức thu phí, lệ phí ủy nhiệm cho bên thứ ba lập Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo hướng dẫn tại điểm 1.3 Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 153/2012/TT-BTC thì cơ quan thu phí, lệ phí vẫn phải báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí.

– Cơ quan thuế thực hiện tiếp nhận báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí của cơ quan tổ chức thu phí, lệ phí

 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, cơ quan thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, cơ quan thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

3. Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Thuế;
 • Gửi thông qua hệ thống bưu chính;
 • Gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

4. Nội dung báo cáo tình hình sử dụng biên lai bao gồm:

 • Tên đơn vị, mã số thuế (nếu có), địa chỉ;
 • Tên loại biên lai;
 • Ký hiệu mẫu biên lai, ký hiệu biên lai;
 • Số tồn đầu kỳ, mua phát hành trong kỳ;
 • Số sử dụng, xoá bỏ, mất, huỷ trong kỳ;
 • Tồn cuối kỳ gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp trong kỳ tổ chức không sử dụng biên lai, tại Báo cáo sử dụng biên lai phí ghi số lượng biên lai sử dụng bằng không (=0). Trường hợp tổ chức thu phí, lệ phí ủy nhiệm cho bên thứ ba lập biên lai thu phí thì tổ chức thu phí, lệ phí vẫn phải báo cáo tình hình sử dụng biên lai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí khi giải thể, chia tách, sáp nhập, chuyển đổi sở hữu cùng với thời hạn nộp hồ sơ quyết toán phí, lệ phí.

5. Thành phần, số lượng hồ sơ:

 • Thành phần hồ sơ gồm: Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí (theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC).
 • Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

6. Thời hạn giải quyết: Không phải trả kết quả cho người nộp thuế.

7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Đối tượng thực hiện thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí, lệ phí là các cơ quan, tổ chức thu phí, lệ phí.

8. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thuế.

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

10. Lệ phí (nếu có): Không

11. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo tình hình sử dụng Biên lai thu tiền phí, lệ phí theo mẫu Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2012/TT-BTC.

12. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Trên đây là nội dung chi tiết về thủ tục báo cáo tình hình sử dụng biên lai phí hy vọng thông tin hữu ích đến bạn đọc.

Khách hàng có nhu cầu đặt in biên lai phí liên hệ Hòn Ngọc Việt theo số hotline 1900636200 để được tư vấn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

 
Chat  
Messenger
+
Bạn cần hổ trợ gì ???

Chúng tôi rất vui vì bạn thích liên hệ với chúng tôi. Vui lòng điền vào mẫu đơn ngắn của chúng tôi và một trong những thành viên nhóm thân thiện của chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn

X
Liên hệ tư vấn